اظهارنامه و معاملات فصلی

اظهارنامه و معاملات فصلی

 

با سلام همراهان و مشتریان عزیز همزمان با ارائه فاکتورهای رسمی قابل قبول ادارات دارایی تمامی معاملات در سامانه های ارزش افزوده و معاملات فصلی و در صورت نیاز در سامانه صیاد ثبت میگردد.

انجمن حسابداران ، انجمن حسابداران ایران ، انجمن مالی و مالیاتی ، انجمن مالی و مالیاتی ایران , فاکتور رسمی , فروش فاکتور , فروش فاکتور رسمی , فاکتور , خرید فاکتور رسمی , فاکتور خرید , فاکتور رسمی با کد ملی , فاکتور فروش , فروش فاکتور رسمی